ento moment som nechávala až na teraz, pretože každý mal hlavy plne NP (možno aj teraz ešte) :) dostávame sa tak k víťaznej sekcii mesiaca NOVEMBER a jej eventu. Pre mesiac november vyhráva ESN Comenius University Bratislava a ich DINNER IN THE DARK